Adatvédelem

Alkalmazási terület
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a jelen webáruház, amely a shop.euras.com alatt található, felhasználóit tájékoztatja az adatvédelmi rendeletnek, az állami adatvédelmi- és telemédia törvénynek megfelelően, személyes adatai gyűjtése és felhasználásának jellegéről, terjedelméről és céljáról a webáruház üzemeltetőjén keresztül Némethné Horváth Henrietta E.V. 67938191-1-38, Pálffy u 9., 9022 Győr, E-Mail: info@alkatresz-shop.hu

Adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük és az Ön személyes adatait ott kezeljük, ahol azt egy törvényes engedély vagy az Ön személyes hozzájárulásával gyűjthetjük, bizalmasan és a törvényes előírásoknak megfelelően.

Adatkezelő
Vállalatunknál a személyes adatok kezeléséért és védelméért felelős személy: Némethné Horváth Henrietta, Pálffy u 9., 9022 Győr, E-Mail: i info@alkatresz-shop.hu , Tel: 06309616753

Ez megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket állapított meg az Ön személyes adatainak védelmének biztosítására és biztonságára. Ez az adatok fel nem jogosított személyeknek hozzáférhetetlenné tételére is vonatkozik. Az Ön személyes adatait kizárólag a lehető és a szükségesnek legkevesebb mértékében gyűjtjük és a lehető leggyorsabban álnevesítjük. Technikai készülékeink és IT-alkalmazásaink oly módon vannak előre beállítva, hogy kizárólag olyan adatokat gyűjtenek, amelyek a feldolgozás céljára szükségesek.

Bejelentési és Információs kötelességünket az EU2016/679 rendelet 33. cikkje szerint teljesítjük.

személyes adatok
Személyes adatnak számít bármely információ, amely az Ön szémélyének azonosítására szolgál és amelyek Önhöz visszakövethetőek, mint pl.

  • Az Ön neve
  • Az Ön címe
  • Az Ön e-mail címe
  • Az Ön telefonszáma

Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, használunk és/ vagy adunk tovább harmadik félnek, hogyha az a célhoz szükséges, egy jogos érdek áll fenn vagy törvényileg engedélyezett vagy rendelkezünk egy Ön által adott előzetes erre vonatkozó hozzájárulása.

Rendelési adatok feldolgozása
Az Ön személyes adatainak feldolgozása egy külső rendelési adatok-feldolgozó által is történhet, akit szerződésesen köteleznénk, hogy az Ön személyes adatit kizárólag a mi utasításunkra gyűjtse, feldolgozza és használja. Az adatfeldolgozónk felénk biztosítani fogja az adatok kezelésének szabályszerűségét és nyilvántartást vezet – mint mi is – a feldolgozási tevékenységeiről.

Személyes adatok továbbítása a rendelésfeldolgozás- és lebonyolításához
Az általunk begyűjtött személyes adatokat továbbítjuk a rendelés lebonyolításának keretein belül a megbízott szállítmányozó cégnek, amennyiben azok az áru szállításához szükségesek.

Fizetési adatait a fizetési folyamat keretein belül továbbítjuk a megbízott pénzügyi intézménynek.

Paypal-on keresztüli hitelkártyás vagy banki levonásos fizetésnél az Ön fizetési adatait annak lebonyolítása keretein belül továbbítjuk a(z) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, felé. További információkat a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. adatvédelméről itt talál meg:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=HU_HU

személyes adatok mentésének célja
Az Ön adatait kizárólag szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, az Ön rendelésének feldolgozására és ezáltal az Önnel kötött szerződés teljesítéséért mentjük és dolgozzuk fel valamit adjuk tovább harmadik szolgáltatónak a rendelés lebonyolításához, kifejezetten az áru kiszállítására Önhöz (EU 2016/679 rendelet 6. cikk (1)b).

Egy feldolgozás akkor is megtörténhet, hogyha az egy jogi kötelezettségünk teljesítésére (EU 2016/679 6. cikk (1) c) vagy a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez (EU 2016/679 6. cikk (1)f) szükséges vagy Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezelésére az adott célra (EU2016/679 6. cikk (1)a).

sütik
1. Kizárólag munkameneti sütiket használunk. Ennél kisebb szövegfájlokról van szó, amelyek az Ön készülékén mentődnek. Az Ön böngészője hozzáfér ezekhez az adatokhoz és automatikusan törli azokat a böngésző bezárásakor. A sütik használatával növekszik a weboldal felhasználóbarátsága és biztonsága.

Szokásos böngészők beállítási lehetőségeket ajánlanak, sütik tiltására. Megfelelő beállítások megtételével előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói korlátozva működnek.

2. A PayPal-val történő fizetési tranzakciók részeként harmadik féltől származó sütikkel találkozik, amelyeket Ön elfogad a PayPal-szolgáltatások használatával.

Rendelési folyamat
Minden adatot mentünk, amelyet a rendelési folyamat keretein belül és a sikeres rendelés lezárásakor ad meg. Ide tartoznak különösen az Ön neve, címe, e-mail címe valamint adott esetben az Ön telefonszáma (önkéntes megadása).

személyes adatok tárolásának időtartama
Személyes adatokat csak addig tárolunk, amíg az az Ön kapcsolat-kérdéseinek feldolgozására vagy a rendeléseinek feldolgozására és a rendelés teljesítésére ill. -lebonyolítására szükséges és az érdekünkben áll illetve a törvényileg engedett mértékben szükségeltetik.

A személyes adatok egy későbbi feldolgozása is csak akkor történhet, hogyha annak az új célja kompatibilis az eredeti céllal.

kérdőív
A hozzánk fordított, termékkel kapcsolatos kérdéseit és annál az Ön személyéhez tartozó közléseit csak a kérdés feldolgozására és megválaszolására mentjük. Utána az adatokat töröljük. Adatait harmadik fél felé nem továbbítjuk az Ön előzetes hozzájárulása nélkül.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban / tájékoztatás, helyesbítés, tiltakozás és törlés
Kérésére ingyenes tájékoztatást kaphat, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, hogy honnan származnak személyes adatai, adott esetben kinek lettek azok továbbítva, milyen célból és milyen időtartamra dolgozzuk fel őket, feltéve hogy ezzel az információval Ön még nem rendelkezik. A tájékoztatási határidő figyelembe véve a kérelem összetettségét és nálunk lévő kérelmek számát további két hónappal meghosszabbítható. Kérésére a tájékoztatásunkat és az adatai továbbítását elektronikus formában vagy másolatként bocsátjuk rendelkezésre.

Amennyiben nem állunk szemben törvényes mentési- vagy tárolási kötelezettségekkel az Ön adataira vonatkozóan (pl. adatmegőrzés), jogos érdekek vagy törvényes kötelezettséggel, Önnek jogában áll a személyes adatainak helyesbítését illetve zárolását vagy törlését kérni.

Amennyiben az Ön személyes adatainak tárolása és feldolgozása egy a mi vagy harmadik fél jogos érdekei érvényesítésének alapján történik, Ön tiltakozhat a feldolgozás ellen, amennyiben az Ön érdekei felülmúlják a mi vagy harmadik fél érdekeit.

Az Ön személyes adatait csak korlátozva dolgozhatjuk fel, hogyha vitatta a személyes adatai pontosságát vagy a feldolgozásunk jogellenes.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önt érintő személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, Ön – egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül – jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés hely szerinti tagállamban.

Az adathordozhatósághoz való jog
Megfelelő kérés alapján, személyes adatait, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, egy másik, Ön által megnevezett adatkezelő részére rendelkezésre bocsátjuk és azt az Ön kérésére egy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tesszük.