Elállási jog

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási időszak attól a naptól, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az utolsó árut számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket: Némethné Horváth Henrietta E.V. 67938191-1-38, Pálffy u 9., HU 9022 Győr, Tel-Nr.: +3630-9616753, Email: info@alkatresz-shop.hu

Ön felhasználhatja a weboldalunkon található elállási nyilatkozat űrlapot, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntésé alapján történő eltérésből adódnak). A csomag árának visszatérítése banki utalással vagy csekken történik, tehát portós és utánvételes csomagokat nem áll módunkban átvenni. A visszatérítés során keletkezett többletköltségek Önt nem terhelik. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Modulokat, vezérlőmodulokat, programkapcsolókat csak igazolt szakszerviznek tudunk biztosítani. Amennyiben magánszemélyként vásárolja meg ezen termékeket, abban az esetben nem áll módunkban a terméket visszavásárolni és azzal lemond az elállási jogáról.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

B. Elállásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

– Címzett: Némethné Horváth Henrietta E.V. 67938191-1-38, Pálffy u 9., HU 9022 Győr, Email: info@alkatresz-shop.hu

– Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

– Megrendelés időpontja (*)/átvétel időpontja (*)

– Fogyasztó(k) neve

– Fogyasztó(k) címe

– A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

– Kelt_________________________________________

(*) A nem kívánt rész törlendő.